Автоматизація індивідуального теплопункту

курсовая работа

1. Характеристика теплового пункту

Теплові пункти - найбільш складні і дорогі елементи теплових мереж. Від надійності і якості роботи теплових пунктів залежить постачання споживачів теплом і гарячою водою, відповідність режимів тепловиробництва і теплоспоживання. У системах централізованого теплопостачання здійснюються наступні технологічні процеси: виробництво і відпуск теплоносія, транспортування і використання теплоносія.

Транспортування теплоносія виробляється по теплових мережах, що зєднують джерело теплоти зі споживачами. До теплових мереж відносять теплопроводи і спорудження на них - мережні станції. СЦТ міст є, як правило, водяними системами, де в якості теплоносія застосовується вода.

Водяні системи теплопостачання можуть бути закритими і відкритими. У закритих системах циркулююча в тепловій мережі вода використовується тільки як теплоносій, з мережі для споживання вона не відбирається; у відкритих системах теплоносій (вода) розподіляється до споживачів для потреб гарячого водопостачання.

Для теплопостачання міст від джерел теплоти до даної групи споживачів, як правило, застосовуються двотрубні теплові мережі.

Призначення теплових мереж - надійне, безперебійне транспортування теплоносія при мінімальних утратах теплоти і води.

Використання теплоносія здійснюється в теплоприймачах споживачів: у системах опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, кондиціонування повітря, у теплоспоживаючих промислових агрегатах.

Ефективне рішення задач багато в чому залежить від способів і схем приєднання теплоспоживаючих установок до теплової мережі. Сукупність технічних пристроїв, що забезпечують реалізацію зазначених способів і схем приєднання, і називається тепловим пунктом (ТП).

У теплових пунктах у загальному випадку здійснюється: перетворення параметрів теплоносія; розподіл витрати теплоносія по системах споживання теплоти; регулювання відпустки теплоти системам опалення; регулювання параметрів води на гаряче і холодне водопостачання; заповнення, підживлення теплоспоживаючих систем; акумулювання гарячої води; водопідготовка для систем гарячого водопостачання; захист систем споживання теплоти від спорожнювання й аварійного підвищення параметрів теплоносія; контроль параметрів теплоносіїв (місцевий, дистанційний з диспетчерського пункту); облік витрати теплоти, теплоносія.

Тепловий пункт у залежності від його призначення може здійснювати всі перераховані функції чи тільки частку з них.

Контрольованими й регульованими параметрами в системах гарячого водопостачання є: якість, температура гарячої води, напір у точках водорозбору.

Одними з основних регульованих параметрів для систем теплопостачання є: величина гідродинамічного тиску в різних точках теплової мережі; температура повітря в опалювальних приміщеннях.

Температурний режим приміщень визначається сукупним впливом збурюючих впливів, що безупинно змінюються, і спрямованих на їхню компенсацію впливів керування.

Збурюючі впливи діляться на зовнішні (метеорологічні) і внутрішні.

Керуючими (регулюючими) впливами, які повинні забезпечити стабілізацію температурного режиму приміщень у заданих межах або його зміну в часі по заданій програмі, є температура й витрата теплоносія, що надходить у нагрівальні прилади, а також тривалість його подачі.

Похідним регульованим параметром у системах теплопостачання є витрата теплоти, обумовлена температурами й витратою теплоносія. Зміна параметрів теплоносія відповідно до фактичної теплової потреби абонентів підвищує якість теплопостачання, скорочує витрати теплової енергії й палива. Адекватне визначення потрібної і фактичної витрат теплоти сприяє можливостям максимальної економії палива й теплової енергії, досягненню високих економічних показників у теплопостачанні.

Характеристики індивідуального теплопункту

Витратапрямого теплоносія на опалення та підігрів води мережі ГВП - 6,92 м3/год;

гарячої води у мережі ГВП - 6,0 м3/год;

холодної води у мережі ХВП - 8,45м3/год;

Тиск теплоносія у прямому трубопроводі - 500 кПа;

теплоносія у зворотному трубопроводі - 355 кПа;

гарячої води на виході мережі ГВП - 400 кПа

холодної води - 400 кПа;

Температури прямого теплоносія мережі опалення - 130 С;

зворотного теплоносія мережі опалення - 70 С;

гарячої води у мережі ГВП - 60 С;

Делись добром ;)