Автоматичні апарати захисту мереж

контрольная работа

2. Експлуатація і ремонт автоматичних апаратів

Електрообладнання підстанцій, електричних мереж, електроустановок споживача, повітряні та кабельні лінії електропередавання повинні бути захищені від коротких замикань і порушень нормальних режимів пристроями релейного захисту, автоматичними вимикачами або запобіжниками й оснащені засобами електроавтоматики та телемеханіки відповідно до ПУЗ та
інших чинних НД.

Технічне обслуговування пристроїв РЗАіТ та їх вторинних кіл повинен здійснювати, як правило, персонал служб релейного захисту, автоматики і вимірів або електролабораторії споживача. У тих випадках, коли в обслуговуванні окремих видів пристроїв РЗАіТ беруть участь інші служби, то між ними відповідно до місцевих інструкцій повинні бути розмежовані зон обслуговування та обовязки.

Під час проведення налагоджувальних робіт спеціалізованою налагоджувальною у пристроях РЗАіТ їх приймання здійснює персонал споживача, який обслуговує ці пристрої.

Дозвіл на введення пристрою в роботу оформлюють записом у журналі РЗАіТ за підписами відповідальних представників споживача (або організації вищого рівня) і налагоджувальної організації, якщо остання здійснювала налагодження цього пристрою.

Під час здавання в експлуатацію пристроїв РЗАіТ і вторинних кіл повинна бути надана така технічна документація:

проектна документація, що скоригована під час монтажу (креслення, пояснювальні записки, кабельний журнал тощо), - монтажною організацією;

заводська документація (інструкції з експлуатації, паспорти електрообладнання і апаратури тощо) - монтажною організацією;

протоколи налагодження і випробувань, виконавчі принципово-монтажні (або принципові та монтажні) схеми - налагоджувальною організацією чи лабораторією споживача;

програмне забезпечення для керування та обслуговування мікропроцесорних пристроїв РЗАіТ у вигляді програм на відповідних носіях інформації - налагоджувальною організацією.

У споживача на кожне приєднання або пристрій РЗАіТ, що є в експлуатації, повинна бути, крім указаної така технічна документація:

паспорт-протокол пристрою;

методичні вказівки, інструкції або програми з технічного обслуговування, налагодження і перевірки (для складних пристроїв - для кожного типу пристрою чи його елементів);

технічні дані про пристрої у вигляді карт або таблиць уставок і характеристик.

Результати періодичних перевірок повинні бути занесені до паспорта-протоколу пристрою (докладні записи про складні пристрої РЗАіТ здійснюють за потреби в журналі релейного захисту).

Виконавчі схеми РЗАіТ необхідно приводити у відповідність після зміни реальної схеми. Зміни у схемах повинні бути підтверджені записами, які вказують причину й дату внесення змін та хто вніс зміни. Виконавчі схеми пристроїв РЗАіТ (у тому числі пристроїв АЧР та спеціальної автоматики вимкнення навантаження) погоджують з тією організацією, у керуванні (віданні) оперативного персоналу якого перебувають ці пристрої.

Автоматичні вимикачі, колодки запобіжників повинні мати маркування із зазначенням найменування приєднання і номінального струму. Персонал повинен мати запас каліброваних плавких вставок для заміни перегорілих.

В експлуатації повинні бути забезпечені умови для нормальної роботи
електровимірювальних приладів, вторинних кіл і апаратури пристроїв РЗАіТ (допустима температура, вологість, вібрація, відхилення робочих параметрів від номінальних тощо).

Пристрої РЗАіТ, що перебувають в експлуатації, повинні бути завжди в роботі, за винятком тих пристроїв, що повинні виводитись з роботи відповідно до призначення і принципу дії, режимів роботи або за умовами селективності.

Уведення в роботу і виведення з роботи пристроїв РЗАіТ, що перебувають у віданні оперативного персоналу вищого рівня, здійснюють тільки з його дозволу (за диспетчерською заявкою).

У разі загрози неправильного спрацювання пристрою РЗАіТ він повинен бути виведений з роботи без дозволу оперативного персоналу вищого рівня, але з наступним його повідомленням (відповідно до інструкції з експлуатації). Пристрої, що залишилися в роботі, повинні забезпечувати повноцінний захист електрообладнання і ліній електропередавання від усіх видів пошкоджень та порушень нормального режиму. Якщо така умова не може бути виконана, то повинен бути введений тимчасовий захист або приєднання повинно бути вимкнене з повідомленням оперативного персоналу вищого рівня.

Особливу увагу необхідно звертати на контроль наявності оперативного струму, справність запобіжників і автоматичних вимикачів у вторинних колах, а також на контроль справності кіл керування вимикачами.

Уперше змонтовані пристрої РЗАіТ і вторинні кола перед уведенням у роботу підлягають налагодженню і приймальним випробуванням із записом до паспорта обладнання чи спеціальної відомості.

Реле і допоміжні пристрої РЗАіТ повинні бути опломбовані персоналом, який обслуговує ці пристрої, за винятком тих, уставки яких змінює оперативний персонал залежно від режиму роботи і схеми первинних зєднань, або тих, у яких немає спеціальних пристосувань для зміни параметрів їх настроювання.

Реле, апарати і допоміжні пристрої РЗАіТ (за винятком тих, уставки яких змінює оперативний персонал) дозволено відкривати лише персоналу, який обслуговує пристрої РЗАіТ, чи за його вказівкою оперативному персоналу з подальшим записом в оперативному журналі.

На проводах, приєднаних до збірок (рядів) затискачів, повинне бути маркування, що відповідає схемам.

Опір ізоляції електрично зєднаних вторинних кіл пристроїв РЗАіТ відносно землі, а також між колами різного призначення, електрично не зєднаних (вимірні кола, кола оперативного струму, сигналізації), необхідно підтримувати у межах кожного приєднання відповідно до норм.

Усі випадки спрацювання і відмови пристроїв РЗАіТ, а також виявлені в процесі їх оперативного і технічного обслуговування дефекти (несправності) персонал, що обслуговує ці пристрої, повинен ретельно аналізувати. Виявлені дефекти повинні бути усунені.

Про кожен випадок неправильного спрацювання або відмови спрацювання пристроїв РЗАіТ необхідно повідомляти диспетчера електропередавальної організації, в оперативному керуванні або віданні якої перебувають ці пристрої.

Пристрої РЗАіТ і вторинні кола періодично перевіряють і випробовують відповідно до чинних положень та інструкцій.

Після неправильного спрацювання чи відмови спрацювання цих пристроїв повинні бути проведені додаткові (післяаварійні) перевірки за спеціальними програмами.

За наявності швидкодійних релейних захистів і пристроїв резервування відмови вимикачів усі операції з увімкнення ліній, шин і електрообладнання, а також операції з перемикання розєднувачами і вимикачами здійснюють з уведеними в дію цими захистами. Якщо їх неможливо ввести в дію, то необхідно ввести прискорення на резервних захистах або виконати тимчасовий захист, хоча б неселективний, але з необхідною швидкодією, або ввести прискорення на резервних захистах.

Апарати відкритого виконання, а також зворотний бік цих панелей (шаф) і пультів повинен очищати персонал, який обслуговує пристрої РЗАіТ, або оперативний персонал, що пройшов інструктаж.

Оперативні працівники повинні здійснювати:

контроль за правильністю положення перемикальних пристроїв на панелях (шафах) РЗАіТ і керування, кришок випробувальних блоків, а також за станом автоматичних вимикачів і запобіжників у колах РЗАіТ і керування;

уведення та виведення з роботи пристроїв РЗАіТ (їх ступенів), а також зміну їх дії та уставок за розпорядженням оперативного персоналу, у керуванні (віданні) якого перебувають ці пристрої, використовуючи спеціально передбачені перемикальні пристрої;

контроль за станом пристроїв РЗАіТ за показами наявних на панелях (шафах) і апаратах пристроїв зовнішньої сигналізації та індикації, а також за повідомленнями, що надходять від мікропроцесорних пристроїв РЗАіТ;

опробування високовольтних вимикачів та інших апаратів, а також пристроїв АПВ, АВР та фіксувальних приладів (індикаторів);

обмін сигналами високочастотних захистів і контроль параметрів високочастотних апаратів протиаварійної автоматики;

вимірювання струму небалансу в захисті шин і напруги небалансу в розімкнутому трикутнику трансформатора напруги;

заведення годинників автоматичних осцилографів аварійного запису тощо.

Перевірка заданих уставок РЗАіТ та ПА здійснюється з періодичністю, установленою для технічного обслуговування.

Періодичність випробування АВР проводиться не рідше одного разу на 6 місяців. Результати випробування фіксуються в оперативному журналі.

Споживачі повинні забезпечувати безперешкодний доступ персоналу Держенергонагляду (електропередавальної організації) для нагляду за технічним станом та уставками пристроїв РЗАіТ та ПА, контролю за обсягами підключеного навантаження й уставками АЧР, а також для пломбування накладок РЗАіТ і ПА.

Ремонт повітряних автоматичних вимикачів

Технічний догляд і поточні ремонти для апаратури управління, проводять одночасно з тими ж заходами для силового електроустаткування.

Обєм робіт в процесі технічного відходу наступний. Знімають кришку або кожух апарату, видаляють пил і бруд (продування, протирання). Кіптяву, сажу і масляні плями видаляють обтиральним матеріалом, змоченим в бензині.

Потім перевіряють надійність кріплення апаратів до основи, цілісність ущільнень кожухів, а також надійність заземлення і приєднання силових проводів і проводів ланцюга управління ;

підтягають гвинти, що ослабіли, і гайки, зачищають ті, що підгоріли контакти. Перевіряють стан проводів і їх ізоляцію, при необхідності їх замінюють або накладають ізоляційну стрічку. На ножах рубильників не повинно бути раковин, що підгоріли або місць, що окислювалися. Напливи і бризки металу при цьому зачищають оксамитовим напилком, а шар окислу знімають, включаючи і виключаючи апарат в знеструмленому стані. Плавкі вставки повинні відповідати розрахунковим струмам. Тріщини і пошкодження патронів і фібрових стінок недопустимі!

У автоматичних вимикачах не допускаються тріщини в корпусі і кришці, заїдання важелів і кнопок управління. З дугогасильних камер і контактів бризки металу знімають надфілем. При вигоранні або зносі до 0,5 мм металокерамічних накладок контактів автоматичний вимикач замінюють. Поточний ремонт, автоматичних вимикачів не проводять.

Теплові реле перевіряють і настроюють на стенді. Важіль повернення реле винен легко і вільно переміщуватись в пазах і повертатися в початкове положення під дією пружини. Кнопки управління повинні легко і надійно замикати та розмикати електричні ланцюги.

Автоматичний вимикач АП-50 (Рис.2.1., а-в). Повне розбирання вимикача необхідне, коли пошкоджені контакти і потрібна їх заміна. У більшості випадків, коли треба усунути дефекти різьблення контактів, дугогасильної гратки, очистити кіптяву на внутрішній поверхні і деталях вимикача або замінити зворотну пружину, досить обмежитися частковим розбиранням. Для цього вивертають гвинти кріплення кришки до основи 1 і кришку знімають. Знімають дугогасильну камеру, розчіпляють важіль 3 (якщо вимикач зведений), натиснувши для цього на кнопку «стоп» 2 або рейку траверси вивідних проводів. Для подальшого розбирання вивертають гвинти 7 і знімають нерухомі 5 і рухомі 6 контакти. При обриві або ослабленні за допомогою плоскогубців знімають поворотну пружину 9 содержателя.

Після ремонту деталей автомат збирають в такій послідовності: встановлюють дугогасильну камеру 10 в гніздо шарнірні зєднання механізму змащують приладовим маслом, обертання траверси на осі повинно бути без заїдань. Встановлюють нерухомі і рухомі контакти і закріплюють їх гвинтами. Установлюють поворотну пружину, вкручують гвинти 9, для приєднання вивідних проводів, надягають кришку з дугогасильними камерами на основу і щільно закріплюють гвинтами, не допускаючи перекосів.

Рис.2.1 Автоматичний вимикач АП-50:

1 - основа, 2 - кнопка «стоп», 3 - важіль, 4, Т, 8 - гвинти, 5 - нерухомий контакт,

6 - рухомий контакт, 9 - поворотна пружина, 10 - дусогасильна камера,

11 - кришка, 12 - виводи, 13 - сталеві пластини гнучке зєднання,15 - траверса,

16 і 17 - електромагнітний і тепловий розчеплювач

Делись добром ;)