Розрахунок і вибір підігрівника низького тиску та випарникової установки

курсовая работа

1. Класифікація теплообмінних апаратів

По способу передачі тепла відрізняють слідуючі теплообмінні апарати:

Поверхневі (рекуперативні), в яких обидва теплоносії розділені стінкою, причому тепло передається через поверховість цієї стінки.

Регенеративні, в яких npoцec передачі тепла від горячього телоносія холодному розділяється в часі на два періоди та проходить при попеременному нагріванні та охолоджені насадки теnлообмінника.

Змішувальні, в котрих теплообмін відбувається безпосередньо при зіткненні теплоносіїв.

Основними типами поверхневих теплообмінників являються:

трубчасті;

пластинкові;

спиральні;

з поверховісттю, яка утворюється стінками апарата;

з ребровою nоверховісттю теnлообмінника.

В залежності від агрегатного становища теплоносіїв розрізняють апарати для теплообміну:

між газами (підіrрівальникі газів газами, газові теплообмінннкі та інші);

між парою та газом (парові підігpівальикі для повітря, пароперегрівачі та інші);

між газом та рідиною (холодильникі для газів);

між парою та рідиною (парові підігрівальникі, конденсатори та інші);

між рідинами (рідинні холодильники, теплообмінники та інші).

Трубчасті теплообмінники підрозділяються на сліідуючі види:

кожухотрубні;

«труба в трубі»;

зрощувальні.

Делись добром ;)