Однофазний колекторний двигун потужністю 200 Вт та частотою обертання 12000 об/хв

дипломная работа

Список використаної літератури

1. Соколова Е.М. Электрическое н электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника. - М.: Мастерство:. 2001. - 224 с.

2. Ермолин Н.П. Расчет коллекторных машин малой мощности Л., Энергия, 1973

3. Попічко В. В. Проектування електричних машин постійного струму: навчальний посібник. - Львів: Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2004. - 581 с.

4. Методичні вказівки до дипломного проекту для студентів спеціальностей "Електричні машини та апарати", Укладачі Чучман Ю.І., Попічко В.В., Макарчук О.В., Хай М.В.

5. Методичні вказівки до економічної частини дипломного проекту для "Організація та планування виробництва електричних машин та апаратів" для студентів спеціальностей 7.092206 "Електричні машини та апарати", 7.092205 "Електропобутова техніка". Укладачі Крикавський Є.В., Кульпевич Є.В

6. ДНАОП 0.00-1.31-99 «Правила охорони праці під час експлуатації електронно- обчислювальних машин».

7. ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования"

8. ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.

Делись добром ;)